Privacy

Engineer Werkzaamheden , Mach Technology Group

Je privacy vinden wij belangrijk

Voor het gebruik van ons contact- en sollicitatieformulier is het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk. MACH Technology Group is verantwoordelijk voor jouw gegevens en maakt voor de uitvoering van het werving- en selectieproces gebruik van het recruitmentsysteem MyRecruit® van Job Promo. Zij zijn leverancier van ons recruitmentsysteem en verwerken jouw gegevens veilig en netjes. Wij houden ons aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De informatie die je met ons deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan andere partijen verstrekt, tenzij jij hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Welke gegevens verzamelen wij?

Contactformulier

Wanneer je een bericht achterlaat via ons contactformulier verzamelen wij de volgende gegevens: je naam, e-mailadres, onderwerp en het bericht met andere relevante informatie die je zelf wilt meesturen.

We hebben deze gegevens nodig om je te kunnen voorzien van de juiste informatie en antwoorden op de door jou gestelde vragen.

Sollicitatieformulier

Wanneer je solliciteert via ons sollicitatieformulier verzamelen wij de volgende gegevens: je voor- en achternaam, je adresgegevens, je telefoonnummer, je e-mailadres, je geboortedatum, je opleidingsgegevens, of je in het bezit bent van een rijbewijs, je werkervaring in de branche, je beschikbaarheid, je salarisindicatie, je foto (is natuurlijk niet verplicht), je motivatie, je curriculum vitae en andere relevante bijlagen die je zelf wilt meesturen. Afhankelijk van het soort én type functie kunnen de gegevens in ons sollicitatieformulier verschillen.

We hebben deze gegevens nodig om te beoordelen of je aan alle criteria voldoet én kunt deelnemen aan ons selectieproces.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Als je ons contactformulier verstuurt, bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verlenen van onze diensten.

Als je bij ons solliciteert op een vacature en functie dien je akkoord te gaan met ons privacybeleid. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden. Het is uiteraard altijd mogelijk om je gegevens zelf te verwijderen. Dit kan via een speciale link die onderaan in onze ontvangstbevestiging e-mail is opgenomen.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Daarom hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. De informatie uitwisseling met onze website gebeurt beveiligd en versleuteld.

Medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens te zien, te corrigeren of te verwijderen?

Je kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen. Dit kun je doen via ons contactformulier op deze website of per telefoon: +071-4029154.

Via een speciale link onderaan in onze ontvangstbevestiging e-mail kunnen sollicitanten alle gegevens zelf verwijderen.

Cookies op de website

We gebruiken cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en cookies ten behoeve van Google Analytics. Deze analytics- en functionele cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

Wij hebben de Google Analytics code uitgebreid met “gat._anonymizeIp()” om een anonieme registratie van het IP-adres (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Dit privacybeleid is opgesteld op 14-08-2020. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze verklaring kun je regelmatig raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

De gegevens worden beheerd door Job Promo